FANDOM


Повечето измамници използват едентични схеми. Ще Ви разкажем за най-популярните от тях.

Изпращане на стоката след плащане на капаро Edit

Продавачът отказва да се срещне лично и е готов да продаде стоката само чрез доставка и ако му изпратите част от сумата или цялата сума предварително. Почти сигурно е, че нито ще си получите парите обратно, нито ще получите предплатената стока. Съветваме Ви да потърсите стоката при друг продавач, който може лично да Ви предаде стоката или да се обърнете към вече проверен продавач или магазин.

Изпратете капаро, за да получите определена работа Edit

Ако Ви искат пари, за закупуване на материали за надомна работа, за закупуване на информационни материали или за сключване на договор за работа (в чужбина), това най-вероятно е измама. Нито една уважаваща себе си организация няма да иска пари от своите бъдещи служители. Препоръчваме Ви да потърсите работа на друго място.

Предоставяне на лични данни Edit

Продавачът (или купувачът) по едни или други причини се опитва да Ви вземе личните данни – номер и код на банковата карта, разплащателна сметка, приканва ви да се свържете с него по e-mail и т.н. Огласяването на такава информация поставя в опасност Вашата финансова или лична безопасност. Съветваме Ви да не разгласявате личните си данни и да влизате в схеми, които не са ви ясни.

Получавате писмо на български, преведено с Google преводач

Получавате писмо на съмнителен български – с разбъркан словоред, неразбираеми фрази и т.н. Това писмо най-вероятно е написано от измамници и преведено с Google преводач. Обикновено в него се предлагат стоки на ниски цени и продавачите искат предплата или цялата сума в аванс или просто искат да получат Вашите лични данни. Съветваме Ви да не отговаряте на подобни писма.

Изключително изгодни предложения или обявени за подаряване стоки Edit

Публикувани са обяви с прекалено ниски цени за съответната стока или директно са обявени за подаряване. Най-често написани на чужд език или с Google преводач. В последващ контакт искат от вас да преведете авансово пари за транспорт. Съветваме ви да не взимате под внимание подобни обяви и да не влизате в контакт с подателите им.